PostHeaderIcon Toiminta-ajatus

Toimintamuotoina ovat hakepuun hankinta, haketus sekä alue- ja pellettilämpölaitosten hoito.

Osuuskunta toimii pääasiassa Enon ja Uimaharjun taajamien alueella.

Osuuskunta omistaa Enossa kolme hakelämpölaitosta lämpöputkistoineen. Lisäksi osuuskunta vastaa Uimaharjussa Hoitokoti Tuulettaren kiinteistön pellettilämmityksestä. Osuuskunnan hoidossa on kaikkiaan 6 biokattilaa yhteisteholtaan n. 4,96 MW. Vuotuinen liikevaihto on noin 1 100 000 euroa. Jäseniä osuuskunnassa on 55.