Hakelämmityksen hyödyt Enossa

energiapuu

Aluetalouteen hakkeen käyttö tuo lisärahaa, sillä lähes kaikki pyöritettävät eurot jäävät hakelaitosten lähialueelle. Lämmön ostaja saa lämpöenergiansa edullisesti ja halvemmalla kuin esimerkiksi öljystä. Energian hinta pysyy vakaana, koska hinta on sidottu tuotekoriin, jossa mukana ovat tuontiöljyn lisäksi kotimaiset koko maan palaturpeen ja metsähakkeen keskihinnat.

Hakelämpö työllistää pysyvästi. Metsähakkeen hankinta työllistää metsissä työskenteleviä yrittäjiä ja metsänomistajia, haketus- ja kuljetusyrittäjän sekä laitoksen hoidosta huolehtivia henkilöitä.

Ympäristön- ja metsänhoidolliset hyödyt ovat myös suuret. Hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun öljy korvataan puulla. Puun polttamisessa hiilidioksidipäästöihin ei synny nettolisäystä, vaan kasvavat metsät (hiilinielut) sitovat saman verran hiilidioksidia kuin polttamisessa tai vaihtoehtoisesti metsään lahoamisessa vapautuu. Metsien ja maisemien hoito tehostuu, kun taimikoiden ja nuorten metsien harvennuksissa kertyvälle pienpuulle saadaan käyttökohde.

Enossa laitosten yhteinen energiankäyttö vastaa n. 800 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Lämpölaitokset korvaavat vuosittain n. 2 milj. litraa polttoöljyä. Lähimetsistä korjataan n. 27 000 i-m³ haketta. Hiilidioksidi päästöt ovat tällöin vuosittain noin 5 000 tonnia pienemmät kevyeen polttoöljyyn verrattuna. Tuhka palautetaan takaisin metsiin lannoitteeksi.