Enon yläkylän lämpölaitos

Enon Alakylän lämpölaitos

Käyttöönotto: 2000

Omistaja: Enon energiaosuuskunta

Lämmitettävät kohteet: Ala- ja yläasteiden kiinteistöt, kirjasto, liikuntahalli, kuusi rivitalokiinteistöä sekä seurakuntatalo asuinrakennuksineen

Rakennuskuutiot: n. 67 400 r-m3

Biokattila: 0,8 MW, käännettävä öljypoltinjärjestelmä varavoimana

Lämpöverkosto: 3 040 m

Vuosittainen energian myynti: 3 800 MWh

Polttoaineen kulutus: n. 7 000 i-m³ haketta.

Polttoaineet: Metsähake, varalla kevyt polttoöljy

Laitevalmistaja: Vaasan kuljetuskanavat Oy

 

Pohjois-Karjalan TE-keskus (nyk. P-K:n ELY-keskus) on tukenut rakennusinvestointia