PostHeaderIcon Enon energiaosuuskunta vuonna 2019

Lämmitettävät kohteet Enon yläkylällä ovat ala- ja yläasteiden kiinteistöt, kirjasto, liikuntahalli, kuusi rivitalokiinteistöä sekä lisäksi seurakuntatalo asuinrakennuksineen.

Enon alakylällä kohteina ovat kunnan virastotalo, terveysasema, paloasema, Osuuspankin kiinteistö, K-Market Hiltunen, S-market liikekiinteistö, Sampo ja Ysi liikekiinteistöt, Enon Toimistotalot, vanhainkoti ja palvelutalo sekä neljätoista rivitaloyhtiötä.

Lämmityskohteina Uimaharjussa ovat koulukiinteistö, terveysasema, kunnan lähipalvelukeskus, jossa on mm. S-market liikekiinteitö sekä Villa Koivurannan kiinteistö. Lisäksi mukana on viisitoista rivitaloyhtiötä.

Lämmitettävää tilavuutta on yhteensä
n. 282 300 r-m³.

Lämmitysenergiaa tarvitaan Enon yläkylällä n. 3 800 MWh ja alakylällä n. 6 600 MWh. Uimaharjussa myytävän energian tarve on n. 5 000 MWh. Enon kolmen osuuskunnan oman hakelaitoksen energiantuotanto on noin 15 400 MWh ja hakkeen käyttö n. 28 000 i-m³. Laitosten yhteinen energiantuotanto vastaa n. 800 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Vuosittain noin 2 miljoonaa litraa fossiilista tuontiöljyä korvataan suomalaisella paikallisella puuenergialla. Siitä seuraava hiilidioksidipäästöjen vähenemä on vuosittain noin 5 miljoonaa kiloa. Lämpöverkkojen yhteispituus on n. 11 000 m, osuuskunta omistaa myös ne.

Enon hakelaitosten työllistävä vaikutus metsässä, haketuksessa, kuljetuksessa, laitosten hoidossa sekä taloushallinnossa on n. 5 henkilötyövuotta. Lisäksi merkittävä työpanos syntyy toiminnan välillisistä vaikutuksista, jolloin kokonaistyöllistävyydeksi arvioidaan 7-10 henkilötyövuotta.

Muut hoitokohteet

Em. kohteiden lisäksi osuuskunta vastaa Hoitokoti Tuulettaren kiinteistön lämmitystyöstä ja polttoaineen hankinnasta Uimaharjussa 160 kW:n pellettikontin voimalla. Hoidon tai raaka-ainetoimituksen piirissä on kaikkiaan 6 biokattilaa yhteisteholtaan n. 4,96 MW .