PostHeaderIcon Yleistietoa puuenergiasta


Raaka-aineiden hankinta Enon hakelaitoksille:
*riukumetsien harvennus konetyönä ~75%
*riukumetsien harvennus miestyönä ~15%
*avohakkuiden latvusmassaa ~10%

Puuenergiasta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää eri yksiköt:

Kiintokuutiometri
[k-m³]
Pinokuutio
[p-m³]
Irtokuutiometri
[i-m³]
0,4
0,67
1
0,6
1
1,5
1
1,67
2,5

MWth = megawatt, thermal; lämmöntuotannossa käytettävä tehon yksikkö
r-m³ = lämmitettävä rakennustilavuus

Muunnoksia

[k-m³] [p-m³] [i-m³]
Kuitupuu: 1
0,65
1,53
1
Rankapuu: 1
0,45
2,2
1
Pienpuu (hake): 1
0,4
2,5
1

Puuenergialla voidaan korvata esimerkiksi öljyä:

1 i-m³ haketta = 90 l öljyä
10 kg pellettejä = 5 l öljyä
1 p-m³ polttopuukoivua = 170 l öljyä