PostHeaderIcon Uimaharjun lämpölaitos

Käyttöönotto: 2002
Omistaja: Enon energiaosuuskunta
Lämmitettävät kohteet: Uimaharjun ala- ja yläaste, terveysasema, lähipalvelukeskus, seurakunnan kiinteistö sekä viisitoista rivitaloyhtiötä.
Rakennuskuutiot: n. 93 000 r-m3
Biokattila: 1 MW+1 MW
Öljykattila: 1 MW
Lämpöverkosto: 4 000 m
Laitevalmistaja: Vaasan kuljetuskanavat Oy
Vuosittainen energian myynti: 5 000 MWh
Polttoaineen kulutus: n. 9 000 i-m3 haketta.
Polttoaineet: Metsähake, varalla pelletti ja kevyt polttoöljy
Pohjois-Karjalan TE-keskus (nyk. P-K:n ELY-keskus) on tukenut rakennusinvestointia