PostHeaderIcon Enon yläkylän lämpölaitos

Käyttöönotto: 2000
Omistaja: Enon energiaosuuskunta
Lämmitettävät kohteet: Ala- ja yläasteiden kiinteistöt, kirjasto, liikuntahalli, kuusi rivitalokiinteistöä sekä seurakuntatalo asuinrakennuksineen
Rakennuskuutiot: n. 67 400 r-m3
Biokattila: 0,8 MW, käännettävä öljypoltinjärjestelmä varavoimana
Lämpöverkosto: 3 040 m
Vuosittainen energian myynti: 3 800 MWh
Polttoaineen kulutus: n. 7 000 i-m³ haketta.
Polttoaineet: Metsähake, varalla kevyt polttoöljy Laitevalmistaja: Vaasan kuljetuskanavat Oy

Pohjois-Karjalan TE-keskus (nyk. P-K:n ELY-keskus)
on tukenut rakennusinvestointia